ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกษมสันต์

ชื่อผู้ประกอบการ : เกษมสันต์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-006-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0515548000395

เข้าชม 60 ครั้ง

บริษัท เกษมสันต์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 11 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-982 219 053 982 218 โทรสาร : 053-503027
โทรศัพท์มือถือ : 081 603 3895 081 716 7579
อีเมล์ : ksvp_san@hotmail.com

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง


รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift)

รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift) จำนวน 2 คัน


จุดบริการล้างมือ

จุดบริการล้างมือ จำนวน 1 จุด


พาเลท

พาเลท จำนวน แผ่น
ตามจำนวนที่ต้องการ


บริษัท เกษมสันต์ จำกัด (สาขา 1)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 54/12 หมู่ 6 ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก 63160

โทรศัพท์มือถือ : 089-9606863
อีเมล์ : kasamsan.pp@gmail.com;ksvb_san@hotmail.com

บริษัท เกษมสันต์ จำกัด (สาขา 2)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 40 หมู่ 21 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-982219 โทรสาร : 053-982 218
โทรศัพท์มือถือ : 081 603 3895 081 716 7579
อีเมล์ : ksab_san@hotmail.com