ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ที.พี.แปซิฟิค

ชื่อผู้ประกอบการ : ที.พี.แปซิฟิค
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-006-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905546000939
อีเมล์ : mongkol@pfp-pacific.com, tppacific@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pfp-pacific.com

เข้าชม 284 ครั้ง

บริษัท ที.พี.แปซิฟิค จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 149/4 หมู่ 8 ตำบล บ้านป่า อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-295002-4

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 149/4 จำนวน 500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 149/4 หมู่ 8 ตำบล บ้านป่า อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

Tel : 055-295002-4 Email : latitude : 16.923496 longitude : 100.371347
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 42.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.63 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 500.00 ตัน
ความสูง : 11.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างเหล็ก ผนังฉนวนสำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง