ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โกลเบิล ฟีช

ชื่อผู้ประกอบการ : โกลเบิล ฟีช
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-017-24062562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548012320

เข้าชม 354 ครั้ง

โกลเบิล ฟิช

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/5 หมู่ 5 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834818-20 โทรสาร : 034-834822