ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นสะพานคลอง

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นสะพานคลอง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-015-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205532001501

เข้าชม 234 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นสะพานคลอง จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 669/3 ม. ซอย คลองสังเขป ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-277590 โทรสาร : 038-277590