ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บุญเจริญคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : บุญเจริญคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105517003264

เข้าชม 209 ครั้ง

บุญเจริญคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 115 ถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2815-501,0-2282-0662 โทรสาร : 02 281 2842

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 36 จำนวน 26,160 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 26,160 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36 หมู่ 2 ซอย ไทยอารีย์ ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 0-24626-869,0-24626-880,0-24626-468 Email : latitude : 13.631172 longitude : 100.531189
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 95.00 ม. ยาว : 91.79 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,720.05 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,160.15 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 พฤศจิกายน 2559
ประเภทการได้มา : ให้

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง