ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บุญเจริญคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : บุญเจริญคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105517003264

เข้าชม 402 ครั้ง

บุญเจริญคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 115 ถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2282-0662 โทรสาร : 02 281 2842

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 36 จำนวน 50,384 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 50,384 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36 หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 45 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 0-24626-869 Email : latitude : 13.6433712 longitude : 100.5318707
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,528.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 70.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,584.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,536.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,639.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 61.00 ม. ยาว : 143.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,723.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 87.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,160.15 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง