ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คลังสินค้าไทยวารี

ชื่อผู้ประกอบการ : คลังสินค้าไทยวารี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2500
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105500000852

เข้าชม 357 ครั้ง

คลังสินค้าไทยวารี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 102 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน จักรวรรดิ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02 222-4203 02 437 3071