ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์

ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-014-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0605525000029

เข้าชม 309 ครั้ง

ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 17,19 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สุขีโมกข์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5622 1486 0 5622 1486 2287 โทรสาร : 0-5622-5110
อีเมล์ : kaset@loxinfo.co.th;ruamtoon@totomline.net

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 19/7 จำนวน 265,984 ตัน
 
เลขที่ 44/1-3 จำนวน 113,007 ตัน
 
เลขที่ 5/2 จำนวน 10,500 ตัน
 
เลขที่ 9 จำนวน 25,920 ตัน
 
เลขที่ 99 จำนวน 9,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 424,411 ตัน

ที่ตั้งคลัง 44/1-3 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ถนน นครสวรรค์-โกรกพระ ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

Tel : 0 5622 5110 056 224 269 Email : - latitude : 15.678412 longitude : 100.076456
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.28 ม. ยาว : 74.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,200.72 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52,007,200.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 52,007.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 40,000,000.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 40,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 37.50 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 16.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,125.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10,000,000.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 มกราคม 2551
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสรัางเพิ่ม 10/1/2551

ที่ตั้งคลัง 5/2 หมู่ 1 ตำบล ตะเคียนเลื่อน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

Tel : 056883249 Email : latitude : 15.634798 longitude : 100.071150
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 25.00 ม. ความสูง : 1,000.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด

เช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการเพิ่มเติม 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 2,500.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด

มีการเช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ที่ตั้งคลัง 99 หมู่ 5 ตำบล บางมะฝ่อ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170

Tel : 056883249 Email : latitude : 15.591509 longitude : 100.084192
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายทรงวุฒิ ชลิตชากร

เช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการเพิ่มเติม 1 ปี

ที่ตั้งคลัง 19/7 หมู่ 7 ตำบล ยางตาล อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170

Tel : 0817073750 Email : latitude : 100.12828 longitude : 15.58025
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 112.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,824.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 93.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,592.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 112.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,824.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 88.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,592.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี

ที่ตั้งคลัง 9 หมู่ 3 ตำบล ย่านมัทรี อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130

Tel : 0897078316 Email : latitude : 100.12699 longitude : 15.55445
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 96.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,640.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 95,040.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8,640.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นครสวรรค์ ที.เอส.ดี.แวร์เฮ้าส์

ระยะเวลเช่า 1 ปี