ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยู ไอ ดับบลิว คลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ยู ไอ ดับบลิว คลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 174/2524
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105524021418

เข้าชม 160 ครั้ง

ยูไอดับบลิวคลังสินค้า จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 133 หมู่บ้าน อาคารสยามธานการ ชั้น 3 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองตัน เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2392 2641, 0 2258 0490 โทรสาร : -

ไม่ยื่นเอกสารต่ออายุตาม ม.71