ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คิวแฟค

ชื่อผู้ประกอบการ : คิวแฟค
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-008-23042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105533016529
เว็บไซต์ : http://www.qfac.co.th/index.php/th/

เข้าชม 1,568 ครั้ง

คิวแฟค

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 263 หมู่ 4 ซอย 4ซี ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2709 4164-5 โทรสาร : 0 2323 0950-1

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 409 ก หมู่ที่ 4 จำนวน 6,707 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,707 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 409 ก หมู่ที่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 0 2709 4164-5 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.50 ม. ยาว : 12.60 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 321.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,606.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 321.30 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 พฤษภาคม 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.50 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,020.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 พฤษภาคม 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง