ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-033-25022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145540000462
เว็บไซต์ : http://www.nkt.co.th

เข้าชม 442 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 50 ซอย หมู่ที่ 9 ถนน โรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0 3533 0357-60
อีเมล์ : bangkok_th@nkt.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 333/10 จำนวน 31,875 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 31,875 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333/10 ซอย หมู่ที่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 0 3806 5432 Email : Anuphong@nkt.co.th latitude : 13.13844 longitude : 101.00982
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 85.00 ม. ยาว : 125.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,625.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 31,875.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โอเวอร์ซี ดีโพ จำกัด

สัญญาเช่า 1 ปี