ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติ ฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติ ฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-002-04022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905554003364

เข้าชม 495 ครั้ง

ปิติฟูดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 33/3 หมู่ 5 ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 074-536213-4 โทรสาร : 074-536294

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 33/3 จำนวน 37,697 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 37,697 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 33/3 หมู่ 5 ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา 90330

Tel : 074-536294 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 46.80 ม. ยาว : 71.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,346.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 24.00
คิดเป็นความจุ : 15,057.90 ตัน
ความสูง : 7.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -23 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : ฉนวนโฟมเคลือบเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 เมษายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 46.80 ม. ยาว : 71.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,364.92 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 24.00
คิดเป็นความจุ : 15,142.14 ตัน
ความสูง : 7.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -23 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : ฉนวนโฟมเคลือบเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 เมษายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 46.80 ม. ยาว : 35.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,666.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00
คิดเป็นความจุ : 7,497.36 ตัน
ความสูง : 7.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -23 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 เมษายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ