ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-21032562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010555109760
เว็บไซต์ : https://www.alps-logistics.jp/eng/profile/overseas/ove_thai.html

เข้าชม 406 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/74 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-661-8084-7

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 14/5 ม.8 จำนวน 2,430 ตัน
 
เลขที่ 88/33 ม.5 จำนวน 6,480 ตัน
 
เลขที่ 88/45-48 ม.5 จำนวน 25,920 ตัน
 
เลขที่ 888/10 ม.12 จำนวน 7,500 ตัน
 
เลขที่ 888/4 ม.12 จำนวน 7,350 ตัน
 
เลขที่ 99/1 จำนวน 31,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 80,880 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 888/4 ม.12 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-493529-30 Email : latitude : 13.109512 longitude : 100.941006
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 10.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,350.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดเวลา 3 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 888/10 ม.12 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-350464 Email : latitude : 13.106283 longitude : 100.939127
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดเวลา 3 ปี
ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน = 84 บาท
ค่าเช่าทั้งหมดต่อเดือน = 84,000 บาท

3 ที่ตั้งคลัง 88/45-48 ม.5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 038-134210 Email : latitude : 13.571855 longitude : 100.947647
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 88/33 ม.5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 038-134393 Email : latitude : 13.575312 longitude : 100.944575
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

5 ที่ตั้งคลัง 14/5 ม.8 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 038-354558 Email : latitude : 14.151100 longitude : 100.612152
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 81.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 810.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,430.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สุวรรณภูมิซิตี้ จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 12 เดือน

6 ที่ตั้งคลัง 99/1 หมู่ หมู่ 1 ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-554311-9 Email : latitude : 13.561124 longitude : 100.915777
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 130.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 197.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 31,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง