ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-07032562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205556018802

เข้าชม 793 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 325/4 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-761139

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 333/9 จำนวน 9,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333/9 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-761139 Email : latitude : 13.137932 longitude : 101.010526
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 15.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 47.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โอเวอร์ซี ดีโพ จำกัด

ผู้เช่าตกลงเช่าคลังสินค้าจากผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี