ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-007-17042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105559028923
อีเมล์ : sukanya.m@nusaspservice.com
เว็บไซต์ : http://nusatransportthailand.com/
Facebook : https://www.facebook.com/NUSA-transport-service-Thailand-1570373523053375/

เข้าชม 540 ครั้ง

นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 998/5 หมู่ 12 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-181-9757
อีเมล์ : sukanya.m@nusaspservice.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 998/5 จำนวน 2,835 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,835 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 998/5 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-181-9757 Email : sukanya.m@nusaspservice.com latitude : 13.5830948 longitude : 100.6843416
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 945.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,835.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท งามตาพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 3 ปี