ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามมาบูชิ

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามมาบูชิ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-24042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546109768
อีเมล์ : chatchawarn@siammabuchi.co.th
เว็บไซต์ : http://www.mabuchi.co.th/TH/

เข้าชม 766 ครั้ง

สยามมาบูชิ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 700/193 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-468-280-83 โทรสาร : 038-468-284
อีเมล์ : chatchawarn@siammabuchi.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 700/224 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 945 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 945 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/224 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038-468-280-3 Email : benjamas.ch@siammabuchi.co.th latitude : 13.447141 longitude : 101.027055
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 22.50 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 945.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 945.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด