ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-011-23052562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561059482
อีเมล์ : Ruthai.ch@mkrestaurantgroup.com

เข้าชม 683 ครั้ง

เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1200 ถนน เทพรัตน แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-836-1000
อีเมล์ : Ruthai.ch@mkrestaurantgroup.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11/4 จำนวน 12,000 ตัน
 
เลขที่ 62/3 จำนวน 1,471 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 13,471 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 11/4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : 13.606897 longitude : 100.763123
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา สัญญาเช่าและบริการมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้คำมั่นต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

2 ที่ตั้งคลัง 62/3 หมู่ 1 ถนน เทพรัตน ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-1190800 Email : latitude : 13.595810 longitude : 100.784626
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 11.90 ม. ยาว : 41.20 ม. ความสูง : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 490.28 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,470.84 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 15 ปี