ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี

ชื่อผู้ประกอบการ : ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-012-06062562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105539021001
อีเมล์ : wichai_th@cptrading.co.th

เข้าชม 466 ครั้ง

ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 313 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 764 7310 โทรสาร : 02 764 7100
โทรศัพท์มือถือ : 081 605 5974
อีเมล์ : wichai_th@cptrading.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 135 จำนวน 98,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 98,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 135 หมู่ 5 ตำบล แม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel : 091-004-1931 Email : pitak.dan@cptrading.co.th latitude : 14.2939929 longitude : 100.3804908
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 49.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 133.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี 6 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 133.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 6 เดือน