ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-130-24122561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105540034481
เว็บไซต์ : http://www.lat.co.th/

เข้าชม 934 ครั้ง

โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 64/15 หมู่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 033-212300-27 โทรสาร : 033-212328-29
โทรศัพท์มือถือ : 081-733-9323
อีเมล์ : nyamsri@lat.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 300/53 จำนวน 53,820 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 53,820 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 300/53 หมู่ 1 ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 038-929100 Email : latitude : 13.028164 longitude : 101.185342
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 125.00 ม. ยาว : 160.00 ม. ความสูง : 8.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 166.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 8.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 82.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,820.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ISO 14001

หน่วยรับรอง : iso

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ

หน่วยรับรอง : Auto Alliance