ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อรุณรัตน์ 2014

ชื่อผู้ประกอบการ : อรุณรัตน์ 2014
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-020-08082562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905557001087
อีเมล์ : htc.ac.it5407@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/arunrat2014/

เข้าชม 438 ครั้ง

อรุณรัตน์ 2014

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78 หมู่ 5 ตำบล ควนโส อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074-894368

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 78 จำนวน 930 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 930 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 78 หมู่ 5 ตำบล ควนโส อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา 90220

Tel : 074-894368 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 15.00 ตัน
ความสูง : 2.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -4 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 162.00
คิดเป็นความจุ : 15.00 ตัน
ความสูง : 2.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -4 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 15.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 162.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 2.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์
กำลังการผลิต : 900.00 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ