ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นานา อินเตอร์เฟรช

ชื่อผู้ประกอบการ : นานา อินเตอร์เฟรช
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-019-07082562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561016163
อีเมล์ : nana_interfresh@hotmail.com

เข้าชม 422 ครั้ง

นานา อินเตอร์เฟรช

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44/78 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-5293145
อีเมล์ : nana_interfresh@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 44/78 จำนวน 2,850 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,850 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 44/78 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-5293145 Email : latitude : 14.08608 longitude : 100.639583
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 90.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 720.00
คิดเป็นความจุ : 450.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0-5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กรกฏาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 960.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0-5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กรกฏาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 960.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0-5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กรกฏาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 750.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0-5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กรกฏาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 90.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 450.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0-5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กรกฏาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ