ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พรมารีน

ชื่อผู้ประกอบการ : พรมารีน
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ :
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-026-13112562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745555005494
อีเมล์ : Pormarine@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Pormarine99/

เข้าชม 465 ครั้ง

พรมารีน

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44/37 หมู่ 3 ซอย สาครธานี ถนน สหกรณ์ ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-871234 โทรสาร : 034-871111
โทรศัพท์มือถือ : 08-44228686
อีเมล์ : pormarine@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 44/37 จำนวน 3,732 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,732 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 44/37 หมู่ 3 ซอย สาครธานี ถนน สหกรณ์ ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-871111 Email : pormarine@hotmail.com latitude : 13.5335895 longitude : 100.2945435
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 483.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,932.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 16.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 495.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,800.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์