ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-01416092562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545096760
อีเมล์ : navyb@upe.co.th

เข้าชม 387 ครั้ง

ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 88 อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1 ซอย ลาซาล58 แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-7486226-28 โทรสาร : 02-748-6229

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 291/47 จำนวน 24,000 ตัน
 
เลขที่ 31/4 จำนวน 9,180 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 33,180 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 31/4 หมู่ 4 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-773-069-80 Email : navyb@upe.co.th latitude : 13.144189 longitude : 100.910267
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,060.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,180.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการส่งมอบโกดังให้แก่ลูกค้า โดยใช้วันที่ที่ระบุในเอกสารส่งมอบเป็นสำคัญ

2 ที่ตั้งคลัง 291/47 หมู่ 5 ซอย ชากค้อ-หนองขาม 22 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 065-5193739 Email : ืnavyb@upe.co.th latitude : 13.117115 longitude : 100.966096
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็ม พี เจ คลังสินค้า จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 10 ปี