ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ชื่อผู้ประกอบการ : วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-21112562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560032815
อีเมล์ : waiphop_p@ud.co.th
เว็บไซต์ : https://www.yasservices.co.th/

เข้าชม 93 ครั้ง

วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 499 อาคารเบญจจินดา ชั้นที่ 9 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-016-5777 โทรสาร : 02-016-5761

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 39 จำนวน 4,000 ตัน
 
เลขที่ 67/24 จำนวน 1,747 ตัน
 
เลขที่ 67/25 จำนวน 1,747 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,494 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 67/24 ถนน พหลโยธิน กม.45 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-016-5777 Email : aranya_p@yasserices.co.th latitude : 14.107 longitude : 100.612
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.40 ม. ความสูง : 9.55 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 873.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,747.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 67/25 ถนน พหลโยธิน กม.45 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-016-577 Email : aranya_p@yasserices.co.th latitude : 14.107 longitude : 100.611
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.40 ม. ความสูง : 9.55 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 873.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,747.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

3 ที่ตั้งคลัง 39 หมู่ 16 ซอย หงสกุล ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-016-577 Email : kornpong_c@yasservices.co.th latitude : 14.027 longitude : 100.604
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : Friendly Groups Logistics Co.,Ltd

สัญญาเช่า มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน