ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โลจิสท์พลัส

ชื่อผู้ประกอบการ : โลจิสท์พลัส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-14042563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 01055491083304
อีเมล์ : somporn-u@logistplus.co.th
เว็บไซต์ : https://www.logistplus.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/LogistplusThailand/

เข้าชม 501 ครั้งโลจิสท์พลัส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2130-0510-2 โทรสาร : 0-2130-0513
อีเมล์ : somporn-u@logistplus.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 9/3 จำนวน 12,375 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 12,375 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 0-2130-0510-2 Email : somporn-u@logistplus.co.th latitude : 13.7467320 longitude : 100.7526179
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 165.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,125.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 66.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,375.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท บ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี