ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส

ชื่อผู้ประกอบการ : เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-19032563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105559068861
เว็บไซต์ : https://www.sf-express.com/th/th/index.html
Facebook : https://www.facebook.com/sfexpressglobal/

เข้าชม 635 ครั้ง

เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-0971889

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11/13 จำนวน 5,760 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,760 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 11/13 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-0971889 Email : latitude : 13.604151 longitude : 100.764021
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,760.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สเซ็ท จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี