ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แอลเอ็นดับเบิ้ลยู

ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอ็นดับเบิ้ลยู
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-15092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105552057502
อีเมล์ : support@lnw.co.th
เว็บไซต์ : https://lnw.co.th/company
Facebook : https://www.facebook.com/LnwGuild/

เข้าชม 360 ครั้ง

แอลเอ็นดับเบิ้ลยู

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 140/51-52 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 026344518
อีเมล์ : support@lnw.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 55/90-91 จำนวน 160 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 160 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง


1 ที่ตั้งคลัง 55/90-91 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 026344518 Email : latitude : 13.6803979 longitude : 100.4132534
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 2.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 80.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวกิติพร โสตถิวิไลพงศ์

1 โกดัง มีทั้งหมด 4 ชั้น (ขนาดต่อ 1 ชั้น 8x10x2.50 ความจุดตัน 0.250 ตัน/ตรม.)
*กำหนดระยะเวลาเช่า 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 2.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 80.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวกิติพร โสตถิวิไลพงศ์

1 โกดัง มีทั้งหมด 4 ชั้น (ขนาดต่อ 1 ชั้น 8x10x2.50 ความจุดตัน 0.250 ตัน/ตรม.)
*กำหนดระยะเวลาเช่า 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริการรับฝากสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


การคัดเลือก และคัดบรรจุ

อัตราค่าบริการ : บาท


บริการบรรจุหีบห่อ

อัตราค่าบริการ : บาท