ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล

ชื่อผู้ประกอบการ : ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-009-16102563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0673562000531

เข้าชม 305 ครั้ง

ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 48 หมู่ 21 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ท่าพล อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67250
โทรศัพท์ : 085-8344670
อีเมล์ : lerlert777@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 48 จำนวน 1,390 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,390 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 48 หมู่ 21 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ท่าพล อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67250

Tel : 085-344670 Email : lerler777@gmail.com latitude : 16.595460 longitude : 101.157289
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.60 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 92.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 554.00
คิดเป็นความจุ : 462.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างผนังบุด้วยแผ่นฉนวนพอลิสไตรีน พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤศจิกายน 2561
ประเภทการได้มา : ให้

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.63 ม. ยาว : 28.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 185.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 965.00
คิดเป็นความจุ : 928.20 ตัน
ความสูง : 5.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างผนังบุด้วยแผ่นฉนวนพอลิสไตรีน พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤศจิกายน 2561
ประเภทการได้มา : ให้