ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็นเอส ซีฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นเอส ซีฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ที่เก็บทั่วไป - ผู้ประกอบการเอกชน - ผู้ค้าปลีก
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-012-06112563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0805550000221
อีเมล์ : info@nsseafoods.com
เว็บไซต์ : www.nsseafoods.com

เข้าชม 138 ครั้ง

เอ็นเอส ซีฟูดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 12/3 หมู่ 3 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034424772 โทรสาร : 034424773
โทรศัพท์มือถือ : 0815977057
อีเมล์ : info@nsseafoods.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 12/3 จำนวน 4,422 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,422 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 12/3 หมู่ 3 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034424772 Email : info@nsseafoods.com latitude : 13.54831 longitude : 100.35098
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 29.10 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 407.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 2,037.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไอโซวอล์ล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.45 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,011.50 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไอโซวอล์ล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.45 ม. ยาว : 14.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 208.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,040.40 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไอโซวอล์ล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.40 ม. ยาว : 12.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 332.64 ตัน
ความสูง : ไม่ระบุ ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไอโซวอล์ล
กำลังการผลิต : 15.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.40 ม. ยาว : 12.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : ไม่ระบุ ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไอโซวอล์ล
กำลังการผลิต : 15.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ