ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-021-21122563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538105741
อีเมล์ : Life@CEVA Logistics.com
เว็บไซต์ : https://www.cevalogistics.com

เข้าชม 99 ครั้ง

ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น8 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2714 5000 โทรสาร : 0 2714 5006
อีเมล์ : Life@CEVA Logistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 333/96 จำนวน 23,040 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 23,040 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333/96 ซอย โครงการ TIP8 ถนน บางนา-ตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 091-3798073 Email : latitude : 13.5754035 longitude : 100.7518615
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 96.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,608.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 55.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,040.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : -907.20 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจากบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด