ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020

ชื่อผู้ประกอบการ : อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-12072564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0945563000283
อีเมล์ : infreeze.pn2020@gmail.com

เข้าชม 191 ครั้ง

อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 371 หมู่ 8 ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

โทรศัพท์มือถือ : 097 0738489
อีเมล์ : infreeze.pn2020@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 371 จำนวน 4,463 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,463 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 371 หมู่ 8 ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

Tel : Email : infreeze.pn2020@gmail.com latitude : 6.8670817 longitude : 101.2375993
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 2,100.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : ไอ

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 125.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 875.00
คิดเป็นความจุ : 437.50 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 700.00
คิดเป็นความจุ : 350.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,400.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 95.00
คิดเป็นความจุ : 175.00 ตัน
ความสูง : 1.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : ไอโซวอลล์
กำลังการผลิต : 7.29 ตัน จำนวนชั่วโมง 24.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ