ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-25012565
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105558084609
อีเมล์ : Info@bestgoballogistics.com
เว็บไซต์ : https://www.bestgloballogistics.com/

เข้าชม 111 ครั้ง

เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02 4004999 โทรสาร : 02 4004997-98
อีเมล์ : Info@bestgoballogistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 999/63-64 จำนวน 5,198 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,198 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 999/63-64 หมู่ 15 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 4004985 Email : logistics.manager@bestgloballogistics.com latitude : 13.5674916 longitude : 100.7194068
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.50 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 11.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,732.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,197.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คลังเลขที่ 999/63 ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562-30 มิ.ย. 2565
คลังเลขที่ 999/64 ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2562 -31 ส.ค. 2565