ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-08092564

เข้าชม 157 ครั้ง

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 43 อาคารซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-675-8430-8 โทรสาร : 02-6758439
โทรศัพท์มือถือ : 086-894-5889

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 29 จำนวน 7,500 ตัน
 
เลขที่ 59 จำนวน 6,300 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 13,800 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 29 หมู่ 2 ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130

Tel : 035-760467-8 Email : latitude : 14.535773 longitude : 100.707749
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กุมภาพันธ์ 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 7 ตำบล บางโขมด อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18130

Tel : 035-341847-8 Email : latitude : 14.5856081 longitude : 100.7312764
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ