ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545132677
เว็บไซต์ : http://www.ttkl.co.th/ex_web/index.php

เข้าชม 876 ครั้ง

ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 700/187,189 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0 3846 8020-27 โทรสาร : 0 3846 8028
อีเมล์ : marketing@ttkl.co.th;info@ttkl.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 252 จำนวน 22,637 ตัน
 
เลขที่ 700/187,189 จำนวน 119,504 ตัน
 
เลขที่ 911/88 จำนวน 33,600 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 175,741 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/187,189 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอมตะนคร ซอย อมตะ 9 ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 0 3846 8020-27 Email : latitude : 13.4473227137734 longitude : 101.019997515674
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 22,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 220.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 66,004.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง (หลังแรก)

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม (ห้องปรับอากาศ)

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 130.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 104.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 52,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2560
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 252 หมู่ 7 ซอย นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Tel : 038 575 560-9 Email : latitude : 13.621629 longitude : 101.323168
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 6.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 976.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มีนาคม 2551
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเพื่อเก็บอิเล็คโทรนิคส์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 55.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 6.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 40.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,260.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 ธันวาคม 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 911/88 หมู่ 5 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0330445335 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 107.80 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 15,092.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการบรรจุหีบห่อ

อัตราค่าบริการ : บาท


การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


ประกันภัย

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9000

เลขที่ : AJAT07/Q2174
หน่วยรับรอง : NAC

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคำศัพท์

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : 01-001-23/09/2553
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


ISO 14001

เลขที่ : AJA05/9346
หน่วยรับรอง : UKAS

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 9001 : 2000

เลขที่ : AJA07/11528
หน่วยรับรอง : UKAS

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล