ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา

ชื่อผู้ประกอบการ : โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-004-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205522000064

เข้าชม 249 ครั้ง

โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 45/3 หมู่ 10 ถนน สุขประยูร ตำบล หน้าพระธาตุ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 038-461316, 038-366063 โทรสาร : 038-366064
อีเมล์ : pvimol@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 45/3 จำนวน 189,629 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 189,629 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 45/3 หมู่ 10 ถนน สุขประยูร ตำบล หน้าพระธาตุ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140

Tel : 038-461316,038 366063 Email : latitude : 13.468100 longitude : 101.170782
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 19.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 62.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 314.29 ตัน
ความสูง : 3.20 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 19.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 62.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 314.29 ตัน
ความสูง : 3.20 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 30.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 30.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 30.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 30.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 30.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 60.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 54,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2522
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

มาตรฐานไซโล

เลขที่ : 02/006 09/2558
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์