ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010552036459

เข้าชม 412 ครั้ง

ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 700/835 หมู่ 3 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0 3818 5350 โทรสาร : 0 3818 5355
โทรศัพท์มือถือ : 08 1822 4260 (อุษา)
อีเมล์ : usa@tst-cs.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 559, 559/1 จำนวน 25,365 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 25,365 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 559, 559/1 หมู่ 4 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3819 0808-12 Email : latitude : 13.10510 longitude : 101.08518
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 102.30 ม. ยาว : 82.65 ม. ความสูง : 8.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,455.10 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 74.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,365.30 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทีเอเอสโลจิสติคส์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี