ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010552036459

เข้าชม 679 ครั้ง

ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 700/875 หมู่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0 3818 5350 โทรสาร : 038190809
โทรศัพท์มือถือ : 0897440921
อีเมล์ : usa@tst-cs.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 559, 559/1-2 จำนวน 25,365 ตัน
 
เลขที่ 700/875 จำนวน 57,960 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 83,325 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/875 หมู่ 3 ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 185 350 Email : latitude : 13|26|46|4 longitude : 101|5|34|0
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 31,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มกราคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 84.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,056.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,460.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 559, 559/1-2 หมู่ 4 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3819 0808-12 Email : latitude : 13.10510 longitude : 101.08518
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.80 ม. ยาว : 82.65 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,851.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,365.30 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทีเอเอสโลจิสติคส์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี