ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-013-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537136596
เว็บไซต์ : http://www.unithai.com

เข้าชม 412 ครั้ง

ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 31/11 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด (กม.36) ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 1817028-40 โทรสาร : 02 181 7041 20 181 7070
อีเมล์ : logistics.mkt@unithai.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 118/1 จำนวน 42,231 ตัน
 
เลขที่ 31/11 จำนวน 36,001 ตัน
 
เลขที่ 700/489 จำนวน 43,920 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 122,152 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 31/11 หมู่ 3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 181 7028-40 Email : latitude : 13.597070 longitude : 100.818543
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.30 ม. ยาว : 174.80 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,394.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 70.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,000.06 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเมื่อวันที่ 30 พย.50 ตามหนังสือลงวันที่ 28 พย.52

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 74.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,886.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,001.35 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเมื่อวันที่ 30 พย.50 ตามหนังสือลงวันที่ 28 พย.52

2 ที่ตั้งคลัง 118/1 หมู่ 2 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038-468491-3 Email : latitude : 13.45226 longitude : 101.02741
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 57.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 57.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,950.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,850.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 73.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,825.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,475.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 39.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 702.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,106.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

3 ที่ตั้งคลัง 700/489 หมู่ 2 ถนน บ้านเก่า-ดอนหัวฬ่อ ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038-468491-3 Email : latitude : 13.45226 longitude : 101.02741
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.91 ม. ยาว : 105.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,815.55 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 61.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,520.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

บจ.ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้าแจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการเป็นเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 79.20 ม. ยาว : 107.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,474.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 93.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จำกัด

บจ.ยูไนเต็ดไทย คลังสินค้า จำกัด แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการเป็นเวลา 3 ปี

ISO 9001

หน่วยรับรอง : NUREAU VERITAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๘-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์