ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-052-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105552059815

เข้าชม 237 ครั้ง

ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 8 หมู่บ้าน อาคารซีทีเอ็กซ์ กรุ๊ป ชั้น 1 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02 895 1716 โทรสาร : 02 895 1771-2