ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ชื่อผู้ประกอบการ : จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2554
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549128607

เข้าชม 294 ครั้ง

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 26/30-31 หมู่บ้าน อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 650 7400, 0 3818 5090 ext.2 มานพ โทรสาร : 02 650 7401 02 655 7101
โทรศัพท์มือถือ : 08 0819 5188 แอม
อีเมล์ : sukanya.guvanasen@gac.com;wanpen.sasisansuk@gac.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 63/10 จำนวน 13,860 ตัน
 
เลขที่ 700/888 จำนวน 74,700 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 88,560 ตัน

ที่ตั้งคลัง 700/888 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 185 090-2 Email : latitude : 13.26315 longitude : 101.5284
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 84.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 151,200.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 56,700.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

คลังสินค้าเป็นดรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 16.83 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 100,980.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัดได้เช่าจากบริษัท เอสเอ็มอี แฟคเทอรี่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ที่ตั้งคลัง 63/10 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 035354365 Email : latitude : 14.1646 longitude : 100.61304
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,620.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 69,300.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,860.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4,028.15 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ