ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ชื่อผู้ประกอบการ : จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-013-15092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549128607

เข้าชม 869 ครั้ง

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 26/30-31 หมู่บ้าน อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 650 7400, 0 3818 5090 ext.2 มานพ โทรสาร : 02 650 7401 02 655 7101
โทรศัพท์มือถือ : 08 0819 5188 แอม
อีเมล์ : sukanya.guvanasen@gac.com;wanpen.sasisansuk@gac.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 63/10 จำนวน 21,000 ตัน
 
เลขที่ 700/888 จำนวน 99,750 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 120,750 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/888 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 185 090-2 Email : kunlaya.suehang@gac.com latitude : 13.442254 longitude : 101.091057
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 150.00 ม. ยาว : 133.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 19,950.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 379.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 99,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 63/10 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 035354365 Email : latitude : 14.1646 longitude : 100.61304
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 78.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด