ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-037-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105554030440
เว็บไซต์ : https://www.konoike.net/kclt/thai/
Facebook : Konoike Cool Logistics Thailand

เข้าชม 856 ครั้ง

โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 335/29 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด (กม.19) ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-337-3013 โทรสาร : 02-337-3018
โทรศัพท์มือถือ : 089-758-5742
อีเมล์ : nutthida@konoike-cool.co.th