ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แคปปิตัลซีเรียลส์

ชื่อผู้ประกอบการ : แคปปิตัลซีเรียลส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2543
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115524000194

เข้าชม 1,211 ครั้ง

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 126/104 หมู่ - หมู่บ้าน ชั้น27 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4394848,7373,7474 โทรสาร : 02-4394883,4884
อีเมล์ : export@capitalrice.com