ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แคปปิตัลซีเรียลส์

ชื่อผู้ประกอบการ : แคปปิตัลซีเรียลส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2543
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115524000194

เข้าชม 506 ครั้ง

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 126/104 หมู่ - หมู่บ้าน ชั้น27 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4394848,7373,7474 โทรสาร : 02-4394883,4884
อีเมล์ : export@capitalrice.com

ไม่ประสงค์ยื่นตาม ม.71

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 43 จำนวน 103,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 103,200 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 43 หมู่ 5 ถนน บางปะอิน-ศุนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบล ราชคราม อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-366077-78 Email : latitude : 14.183412 longitude : 100.522172
ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 180.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 108.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 43,200.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 สิงหาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 60,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 สิงหาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง