ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชัยยงไซโลการเกษตร

ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยยงไซโลการเกษตร
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-005-28092561

เข้าชม 271 ครั้ง

บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 183 หมู่บ้าน อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-251-5220 โทรสาร : 02-2533729
โทรศัพท์มือถือ : 022513239

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 59 จำนวน 369,823 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 369,823 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 1 ถนน บางไทร-เชียงรากน้อย ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-366-137 Email : latitude : 14.1757316 longitude : 100.5102099
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 44,989.92 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 36,441.84 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 17.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 36,441.84 ตัน
ความสูง : 28.54 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 13.77 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 55.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กันยายน 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง