ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-08092564

เข้าชม 115 ครั้ง

เอ็นซีเอ. เอ็นเตอร์ไพร้ส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-1233886 โทรสาร : -