ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าว ซี.พี.

ชื่อผู้ประกอบการ : ข้าว ซี.พี.
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-15022560
อีเมล์ : sukanya.sis@cpintertrade.com

เข้าชม 236 ครั้ง

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-6467357 โทรสาร : 026467392
อีเมล์ : csm@cptrading.co.th

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เป็นบริษัทร่วมค้าภายใต้การดูแลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อดำเนินการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 135 จำนวน 70,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 70,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 135 หมู่ 5 ตำบล แม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-957999 Email : latitude : 14.498965 longitude : 100.634978
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 133.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 133.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม