ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดีเอ็มเอส ฟู้ดส์ โปรดักส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ดีเอ็มเอส ฟู้ดส์ โปรดักส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-012-20042565

เข้าชม 247 ครั้ง

ดีเอ็มเอส ฟู้ดส์ โปรดักส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 323 หมู่ 7 ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 098-335-2462

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 323 จำนวน 564 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 564 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 323 หมู่ 7 ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

Tel : 098-335-2462 Email : latitude : 16.380329 longitude : 101.091110
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 900.00
คิดเป็นความจุ : 495.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยฉนวนอินซูโลชั่นพาแนล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2564
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.60 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80.00
คิดเป็นความจุ : 23.00 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยฉนวนอินซูโลชั่นพาแนล
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2564
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.60 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80.00
คิดเป็นความจุ : 23.00 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยฉนวนอินซูโลชั่นพาแนล
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2564
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.60 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80.00
คิดเป็นความจุ : 23.00 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยฉนวนอินซูโลชั่นพาแนล
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2564
ประเภทการได้มา : ซื้อ