ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิตินันท์

ชื่อผู้ประกอบการ : นิตินันท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-012-15122565

เข้าชม 103 ครั้ง

นิตินันท์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/1 หมู่ 8 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-533-355-7 โทรสาร : 038-533-358

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 78/1 จำนวน 47,250 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 47,250 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 78/1 หมู่ 8 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

Tel : 038-533-355-7 Email : latitude : 13.530811 longitude : 100.996979
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 140.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 31,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ