ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อผู้ประกอบการ : คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-10042566
เว็บไซต์ : https://www.konvy.com/

เข้าชม 139 ครั้ง

คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 21,22 ห้องเลขที่ 2103-2106,2204-2206 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-105-4232 , 080-455-5385 โทรสาร : 02-051-7310
อีเมล์ : business@konvy.com

ทำสัญญาเช่าขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่าง ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ โดยบริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีอายุสัญญาเช่านับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 27/1 จำนวน 9,666 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,666 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 27/1 ซอย - ถนน พัฒนาการชนบท 4 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02-1054235 ต่อ 2 , 080-455-5385 Email : latitude : 13.7406217 longitude : 100.7281605
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 179.00 ม. ความสูง : 3.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,475.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,027.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ลาดกระบัง 56 จำกัด

ระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญานี้จะเป็นเป็นเวลา 36 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 179.00 ม. ความสูง : 4.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,790.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,611.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ลาดกระบัง 56 จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 179.00 ม. ความสูง : 4.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,475.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,027.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ลาดกระบัง 56 จำกัด

ระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญานี้จะเป็นเป็นเวลา 36 เดือน