ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟูด โซลูชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟูด โซลูชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-001-08052566
เว็บไซต์ : https://foodsolutionsth.com/#/Main
Facebook : https://www.facebook.com/FoodSolutionsMart/

เข้าชม 259 ครั้งฟูด โซลูชั่น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 3 ตำบล ขยาย อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ : 092-6859883 โทรสาร : -

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 9/9 จำนวน 3,456 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,456 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 9/9 หมู่ 3 ตำบล ขยาย อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13220

Tel : 098-6990883 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 432.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,728.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนโฟม

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เออีซี ฟูด เทรดดิ้ง จำกัด โดย นางสาวฐิติรัตน์ ราศรีวิสุทธิ์

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 432.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,728.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนโฟม

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เออีซี ฟูด เทรดดิ้ง จำกัด โดย นางสาวฐิติรัตน์ ราศรีวิสุทธิ์