ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-27032566
เว็บไซต์ : https://eaglesthai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/eaglesairseathailand/?locale=th_TH

เข้าชม 452 ครั้ง

อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 12 ซอย ไอซีดี 5 ถนน เจ้าคุณทหาร แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 790 4599 โทรสาร : 02 790 4567
อีเมล์ : center@eaglesthai.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 12 จำนวน 4,709 ตัน
 
เลขที่ 259 จำนวน 1,800 ตัน
 
เลขที่ 999 อาคาร314 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้องเลขที่ 103-110 จำนวน 15,310 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 21,818 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 259 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน อาคารเขตประกอบการเสรี 3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02 790 4599 Email : latitude : 13.7768052 longitude : 100.7906841
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 12 ซอย ไอซีดี 5 ถนน เจ้าคุณทหาร แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02 790 4599 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.70 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,569.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,708.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 999 อาคาร314 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้องเลขที่ 103-110 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 790 4599 Email : latitude : 13.70391 longitude : 100.75046
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.58 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,907.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,629.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี