ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-26032561
เว็บไซต์ : www.kwe.co.th

เข้าชม 1,757 ครั้ง

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-7925999, 02-5153888 โทรสาร : 02-5115720-8
อีเมล์ : lill.pongsitthichai@ao.kwe.com;phonnapha.suphaphon@ao.kwe.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 102/15 จำนวน 33,900 ตัน
 
เลขที่ 102/4 จำนวน 21,840 ตัน
 
เลขที่ 121/1-4 จำนวน 5,600 ตัน
 
เลขที่ 121/5 จำนวน 1,440 ตัน
 
เลขที่ 121/6 จำนวน 2,652 ตัน
 
เลขที่ 141/15 จำนวน 23,328 ตัน
 
เลขที่ 141/17 จำนวน 13,230 ตัน
 
เลขที่ 141/18 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 141/19 จำนวน 4,212 ตัน
 
เลขที่ 158/42 จำนวน 5,400 ตัน
 
เลขที่ 158/43 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 173/17 จำนวน 10,800 ตัน
 
เลขที่ 173/19 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 174/4 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 2/6 จำนวน 2,800 ตัน
 
เลขที่ 295 จำนวน 12,600 ตัน
 
เลขที่ 41/16 จำนวน 3,024 ตัน
 
เลขที่ 48/19 จำนวน 8,712 ตัน
 
เลขที่ 48/22,48/47 จำนวน 2,639 ตัน
 
เลขที่ 48/34-37 จำนวน 3,690 ตัน
 
เลขที่ 48/83-84 จำนวน 3,770 ตัน
 
เลขที่ 48/97 จำนวน 14,688 ตัน
 
เลขที่ 48/98 จำนวน 14,688 ตัน
 
เลขที่ 48/99 จำนวน 14,688 ตัน
 
เลขที่ 6/2 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 6/3 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 60/11 จำนวน 10,800 ตัน
 
เลขที่ 60/13 จำนวน 7,200 ตัน
 
เลขที่ 60/14 จำนวน 11,699 ตัน
 
เลขที่ 60/15 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 60/2 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 7/460 จำนวน 6,210 ตัน
 
เลขที่ 7/461 จำนวน 6,210 ตัน
 
เลขที่ 75 จำนวน 54,614 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 384,134 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 48/19 หมู่ 14 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 29.04 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,904.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,712.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 48/99 หมู่ 14 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,688.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

3 ที่ตั้งคลัง 48/98 หมู่ 14 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,688.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 48/97 หมู่ 14 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,688.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

5 ที่ตั้งคลัง 102/4 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-708 9270 Email : latitude : 13.56230 longitude : 100.81515
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,368.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,840.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

6 ที่ตั้งคลัง 141/18 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0-3895 0437-41 Email : latitude : 13.031228 longitude : 101.142.808
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

7 ที่ตั้งคลัง 141/19 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0-3895 0437-41 Email : latitude : 13.031228 longitude : 101.142.808
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,212.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : 2.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

8 ที่ตั้งคลัง 41/16 หมู่ 8 ถนน สาย 331 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 03-3006251-2 Email : latitude : 13.07461 longitude : 101.08434
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 42.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,008.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,024.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 5 เดือน

9 ที่ตั้งคลัง 158/43 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 03-3006254 Email : latitude : 13.14258 longitude : 100.96204
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

ระยะเวลาเช่า 3 ปี

10 ที่ตั้งคลัง 75 หมู่ 11 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนน 304 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-629-344 Email : latitude : 13.85401 longitude : 101.52045
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.50 ม. ยาว : 139.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,997.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 89.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,993.25 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาเช่า 2 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.50 ม. ยาว : 139.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,997.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,621.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี

11 ที่ตั้งคลัง 48/22,48/47 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.48 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801 Email : latitude : 14.13032 longitude : 100.61009
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 22.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,639.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศรีรัชดาบรรจุภัณฑ์

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

12 ที่ตั้งคลัง 121/5 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.48 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : latitude : 14.13033771514 longitude : 100.61341094
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 110.50 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,326.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,440.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

13 ที่ตั้งคลัง 2/6 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 081-8894217 Email : ืnattarat.luadlai@kwe.com latitude : 100.642372 longitude : 14.322583
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

14 ที่ตั้งคลัง 158/42 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 03-3006254 Email : chanudech.purikitikornkul@kwe.com latitude : 13.12253 longitude : 100.96251
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

ระยะเวลาเช่า 5 เดือน

15 ที่ตั้งคลัง 6/2 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-902402 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

กำหนดระยะเวลาการเช่า 2 ปี

16 ที่ตั้งคลัง 48/83-84 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.48 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : sarayuth.phanphothong@kwe.com latitude : 14.130244 longitude : 100.61148
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.50 ม. ยาว : 58.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,885.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,770.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน

17 ที่ตั้งคลัง 121/6 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.48 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,652.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 720.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

18 ที่ตั้งคลัง 6/3 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-902402 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

19 ที่ตั้งคลัง 7/460 ถนน สาย 331 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

Tel : 033-012108-9 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 69.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,070.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,210.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

20 ที่ตั้งคลัง 173/19 หมู่ 9 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0-2024 9964 Email : latitude : 667186 longitude : 1523267
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

21 ที่ตั้งคลัง 121/1-4 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.48 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801-4 Email : latitude : 14.1305 longitude : 100.6144
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

22 ที่ตั้งคลัง 60/14 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0-38 196785 Email : latitude : 13.031568 longitude : 101.141109
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 43.34 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,900.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 11,699.10 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาเช่า 3 ปี

23 ที่ตั้งคลัง 60/15 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196763 Email : latitude : 13.031568 longitude : 101.141109
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

24 ที่ตั้งคลัง 7/461 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 0-3301 2108-9 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 69.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,070.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,210.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

25 ที่ตั้งคลัง 173/17 หมู่ 9 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : 13.5852770 longitude : 100.7564809
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

26 ที่ตั้งคลัง 141/17 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0-3895 0437-41 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 63.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,410.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,230.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

กำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี

27 ที่ตั้งคลัง 174/4 หมู่ 9 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

28 ที่ตั้งคลัง 48/34-37 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน ก.ม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801-4 Email : latitude : 14.130244 longitude : 100.61148
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 41.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 615.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,230.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 615.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่า 6 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 41.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 615.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 615.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่า 6 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 41.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 615.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,230.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 615.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่า 6 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 41.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 615.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,230.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 615.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่า 6 เดือน

29 ที่ตั้งคลัง 60/11 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196763-4 Email : winyoo.limthunyaluck@kwe.com latitude : 13.0912503 longitude : 101.0877491
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ระยะเวลาเช่า 6 เดือน

30 ที่ตั้งคลัง 141/15 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-950437-41 Email : kwe.mailbox@kwe.com latitude : 13.032898 longitude : 101.142148
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,776.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,328.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน

31 ที่ตั้งคลัง 60/13 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196-764 Email : kwe.mailbox@kwe.com latitude : 13.0912503 longitude : 101.0877491
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด การกระทำการแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ระยะเวลาเช่า 6 เดือน

32 ที่ตั้งคลัง 60/2 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196-764 Email : winyoo.limthunyalack@kwe.com latitude : 13.0953777 longitude : 101.0882459
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด

ระยะเวลาสัญญาเช่า 9 เดือน

33 ที่ตั้งคลัง 102/15 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 081-7014744 Email : latitude : 13.04036 longitude : 101.14911
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธาน แอสเสท แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 85.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 61.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธาน แอสเสท แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

34 ที่ตั้งคลัง 295 หมู่ 5 ตำบล สำราญ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

Tel : 085-4458999 Email : latitude : 16.519092 longitude : 102.832250
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 105.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 37.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกรท แวร์เฮ้าส์ จำกัด

ISO 9001

เลขที่ : TH 005896/B
หน่วยรับรอง : BUREAU VERITAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด