ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
เอสจีแอล ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง : 589/159 หมู่บ้าน อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ทาวเวอร์วัน ชั้น 30 ห้องเลขที่ oi 30 c1b ถนน บางนา-ตราด กม.3 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ : 02 745 7401-6   โทรสาร : 02 745 7406-7  

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

สถานที่ตั้ง : 889 หมู่บ้าน อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ : 026758430-8   โทรสาร : 026758439  

ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์

สถานที่ตั้ง : 48/6 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง นาดี อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ : (034) 837 711   โทรสาร : 034-837701-703  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง

สถานที่ตั้ง : ตำบล/แขวง เขาขี้ฝอย อำเภอ/เขต ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

สถานที่ตั้ง : 101 ถนน กำแพงเพชร ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 279 2080  

ตลาดฅนพรม

สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 หมู่บ้าน โนนเขวา ตำบล/แขวง โนนทอง อำเภอ/เขต เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120

การประชุมเจรจาซื้อขายข้าว ผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ : 27 มกราคม 2559
สถานที่ : ณ โรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์ ตำบล/แขวง หัวไทร อำเภอ/เขต หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

คลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น
ตลาดกลางสินค้าเกษตร / ตลาดสด / ตลาดต้องชม
ตลาดข้อตกลง
เสนอซื้อ - เสนอขาย
เสนอซื้อ เสนอขาย ออนไลน์ถือเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด้านระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายนั้นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในที่นี้ ร้านค้าออนไลน์จะถูกออกแบบให้เหมือนกับร้านค้าที่แสงดรายละเอียดสินค้า ราคา และการบริการทั้งหมดที่ร้านนั้นๆมีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีการเดินทาง เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย สามารถขายของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลงทุนต่ำ