ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง : 2032 ชั้น 3 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

สถานที่ตั้ง : 889 หมู่บ้าน อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 026758430-8   โทรสาร : 026758439  

วายพี โคล สตอเรจ

สถานที่ตั้ง : 370 หมู่ 6 ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 053223909  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง

สถานที่ตั้ง : 123 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 0-5697-1526 , 0-5697-1557   โทรสาร : 0-5697-1525-7  

ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ

สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 หมู่บ้าน กุดลิง ตำบล ร่องคำ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-897104 #116  

ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4385 6312  

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออกปี 2561

วันที่ : 8 มีนาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ตำบล เขาสมิง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด


ตลาดออนไลน์ ถือเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด้านระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายนั้นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในที่นี้ ร้านค้าออนไลน์จะถูกออกแบบให้เหมือนกับร้านค้าที่แสงดรายละเอียดสินค้า ราคา และการบริการทั้งหมดที่ร้านนั้นๆมีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีการเดินทาง เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย สามารถขายของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลงทุนต่ำ